Styret diskuterte/oppsummerte på dette møtet bl.a. inntrykk/resultat av landsmøtet.

Tilstede: Åsta Årøen, Liv Haug, Marit Brochmann, Torild Skogsholm og Ellen Bjørge
Forfall: Ulla Nordgarden og Sanna Sarroma

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat: Godkjent.

1. Oppsummering av landsmøtet:
Alle som var på landsmøtet var fornøyd, og det ble påpekt av de som hadde vært på landsmøtet at lederen holdt et godt innlegg.

Vi drøftet videre å lage en uttalelse, om ultralyd for alle i 12.uke. Der er forkjellige meninger om dette temaet i styret. Noen er helt for, og noen mer restriktive. Synspunkt som kom frem var bl.a.:

– at hvis vi er for, så må vi være mot å forskyve grensen for selvbestemt abort til uke 16.
– Viktig å understreke at venstre vil ha mangoldighet, at etterarbeidet er godt, med god oppfølging (rådgiving, informasjon etc.) til foreldre.
– At helsepersonell er innforstått med at abort ikke er et helsefaglig spørsmål som de trenger å ta stilling til.

Tilslutt tok vi også opp overfallsvoldtektene som vi har hørt mye om i media i det siste. Vi kom frem til at vi bør lage en uttalelse, og ha i bakhånd til saken blusser opp igjen senere.

2. Seminar om sykehustilbud- dato, økonomi, innledere

Åsta fikk henvendelser om dette temaet på landsmøtet. Vi har derfor tenkt å arrangere et seminar om dette i vår. Åsta ville kontakte Alfred Bjørlo, i Sogn og Fjordane Venstre. Det ble så diskutert videre sted, dato og tidspunkt, og vi kom frem til:

Sted: Litteraturhuset.
Dato: 27 mai
Tidspunkt: kl 18:00.

Åsta ville ta kontakt med jordmorforeninga, og komme tilbake med forslag til innledere.det ble også nevnt at vi bør prøve å få med trine.

(Tilslutt ble der, kort, nevnt at pga den økonomiske situasjonen til NVK, så kan NVK ikke gi reisestøtte til dette seminaret. Det må man evt. prøve å få gjennom fylkeslaget sitt.)

3. Høstseminar: Utsetter dette punktet til neste møte.

4. Skype/ telefonmøte: Har hatt litt problem med Skype, så vi bestemte at vi avventer litt med det, til det fungerer for alle.

5. Medlemstall og innkreving av kontingent:
Det er ikke sendt ut brev med innbetaling av kontingent enda. Vi tok opp at vi kanskje burde få sendt ut dette tidligere. Det ble også sagt at vi burde fortelle litt om venstekvinnelaget i brevet vi sender ut. Åsta ville ta på seg oppgaven med å skrive det.

6. Eventuelt:
Diskuterte litt om reisestøtte, og funderte litt på om NVK skulle hatt en beløpsgrense på for eksempel 1000 kr per pers for medlemmer nord for Trondheim. Det ble ikke bestemt noe. Liv ville sjekke grunnlaget for evt. reisestøtte først, og komme tilbake til det.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.