Referat fra styremøte 23.3.2011

Møtet ble avholdt via SKYPE. Styret diskuterte føsrt fremdrift i regional NVK- aktivitet, og fremdrift i nettside- oppjustering. Hovedfokuset til møtet lå på det kommende landsmøtet; på hvordan styret kan fremme NVK der, fremme innsendte politiske uttalelser, og innholdet til talen til Åsta.
(mer…)