Archive for april, 2010

Referat telefonstyremøte Norges Venstrekvinnelag 29.april 2010

29. april 2010 20:20

0

Styret i Venstrekvinnelaget oppsummerte Landsmøtet. I 2010 arrangerer Venstrekvinnelaget tre samlinger rundt om i landet.