Referat fra telefonstyremøte i Norges Venstrekvinnelag 11.mars 2010

11. mars 2010 21:51 Ingen kommentarer 0

Venstrekvinnelaget arrangerer to samlinger i 2010, en høstsamling i Ulvik i september med tema næringspolitikk og en samling med tema barnevern i Oslo i mai/juni.

Deltagere: Torild, Liv, Anne Maria(fra sak 2), Ida, Åsta, Ulla og Mirjam

1. Protokoll fra årsmøtet 5.-6.februar 2010
Vedtak: styret gikk gjennom protokollen og fordelte oppgaver.

2. Konstituering av styret
Ulla Nordgarden – nestleder
Anne Maria Haarr – nestleder
Åsta Årøen — styremedlem og internasjonalt utvalg
Ida Johnsen – styremedlem
Mirjam Engelsjord — sekretær/webansvarlig
Liv Irene Haug – økonomiansvarlig

3. Fokus NVK
Vedtak: Venstrekvinnelaget arrangerer to temasamlinger i 2010, en høstsamling i Ulvik i september med tema næringspolitikk og en samling med tema barnevern i Oslo i mai/juni. Styreseminar i Bodø 29.-30.mai.

4. Landsmøtet
Delegater, påmelding og uttalelser ble diskutert, Mirjam følger opp delegater.

5. Eventuelt
– Ulla deltar på Landsstyremøtet i Venstre i juni.
– Neste styremøte per telefon 24.mars, kl 19.

Ref Mirjam Engelsjord

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: