Norges Venstrekvinnelag arrangerte årsmøte og temamøte i Oslo 5.-6.februar 2010.

Venstrekvinnelaget holdt et temamøte om kriminalpolitikk på Stortinget, fredag 5.februar som en opptakt til årsmøteforhandlingene. Innleder Anne Maria Haarr, jurist og sekretær for Voldtektsutvalget. Trine Skei Grande orienterte deretter om Venstres arbeid på Stortinget.

Venstrekvinnelaget vedtok to politiske uttalelser. Se linkene: Menn må med i likestillingsdebatten
og Bedre barnevern – mindre statlig byråkrati

Lørdag 6.februar ble årsmøtet avholdt på Venstres Hus. Leder Torild Skogsholm ønsket velkommen og holdt en politisk innledning før selve årsmøtet ble satt.

Konstituering
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Møteledere:
Ulla Nordgarden og Liv I. Haug ble valgt
Referent:
Mirjam Engelsjord ble valgt

Protokoll fra årsmøtet 2009 ble godkjent.
Til å underskrive protokollen:
May-Brith Døssland og Turid Høyersten Holm

Årsmelding 2009
Vedtak: Årsmøtet påpekte en endring i medlemsoversikten, som ikke er 160 betalende medlemmer per desember 2009, men 184. Registrerte medlemmer per dato i Venstrekvinnelaget er 363 medlemmer. Årsmøtet påpekte at i oversikten manglet det nye fylkeslaget for Oslo og Akershus. Årsmelding 2009 godkjent med endringer som framkom i årsmøtet.

Regnskap 2009 ble lagt fram av kasserer Liv I. Haug, sammen med revisjonsberetning.
Vedtak: Regnskap 2009 og revisjonsberetning ble godkjent.

Budsjett 2010
Kasserer Liv I. Haug la fram forslag til budsjett. Årsmøtet godkjente budsjettet.

Kontingent
Styret foreslo å beholde nåværende sats, 100 kr, og årsmøtet sluttet seg enstemmig til en kontingent kr 100 for 2011.

Valg
Valgkomiteen v/Inger Johanne Bjørnstad la fram sitt forslag til nytt styre, og årsmøtet valgte enstemmig følgende styre:

Torild Skogsholm leder 1 år (styremedlem 2 år)
Styremedlemmer:
Ulla Nordgarden Buskerud, 1 år igjen, ikke på valg
Anne Maria Haarr Telemark/Oslo, 1 år igjen, ikke på valg
Åsta Årøen Hordaland, 1 år igjen, ikke på valg
Ida Johnsen Nordland, 1 år, erstatter Emily Awour som trekker seg fra styret.

Mirjam Engelsjord Hedmark, 2 år
Liv Irene Haug Oslo, 2 år

Varamedlemmer valgt for 1 år:
1.vara Anne Midtlien Agder
2.vara Bente Kjøsnes Sør-Trøndelag
3.vara Trine Noodt Finnmark

Torild Skogsholm ble valgt til leder, men styret forøvrig konstituerer seg selv.

Ny valgkomité:
Åse Rostvåg
Inger Johanne Bjørnstad
Rita Sletner
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

1 representant til Venstres Internasjonale Utvalg: velges av styret.

Morten Hagen ble gjenvalgt som revisor.

Utsendinger til Venstres Landsmøte
Leder møter som medlem av Venstres Sentralstyre

Delegater:
Ulla Nordgarden
Randi Hoem
Vara:
Ida Johnsen
Mirjam Engelsjord, NVKs medlem i redaksjonsnemda på landsmøtet
Anne Maria Haarr
Liv I Haug
Ellen Bjørge

Uttalelser
2 forslag til uttalelser ble lagt fram og årsmøtet valgte en redaksjonskomité til å bearbeide dem, etter en debatt i årsmøte. Redaksjonsnemda ble Torild Skogsholm, Inger Johanne Bjørnstad og Mirjam Engelsjord.

Behandling av 2 forslag til uttalelser:
Redaksjonsnemnda v/ Torild Skogsholm la fram forslagene og årsmøtet konkluderte:
1 Et godt barnevern forutsetter mindre statlig byråkrati. Vedtatt
2 Likestilling på dagsorden — menn må på banen. Vedtatt

Etter årsmøteforhandlingene gjennomførte NVK et temamøte om kriminalpolitikk, innleder Lasse Rolén, leder for oppfølgingsteam ved Majorstua Politistasjon. Tema forebygging.

Årsmøtet ber styret forberede et temamøte med fokus på småbedrifter, gründerpolitikk og endringene i sykelønnsordningen.

Årsmøtet og temamøtet avsluttet kl 15.

Ref.: Mirjam Engelsjord

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.