Norges Venstrekvinnelag arrangerte årsmøte og avholdt valg av nytt styre på Stortinget 27.februar 2009

Protokoll og referat fra årsmøtet i Norges Venstrekvinnelag 2009

Fredag 27. februar
Sted: Stortinget

Leder Torild Skogsholm ønsket velkommen og holdt en politisk innledning før selve årsmøtet blei satt.

Konstituering
Innkalling og dagsorden godkjent.

Møteledere
Inger Johanne Bjørnstad og Liv I. Haug.

Referent
Åse Rostvåg

Protokoll fra årsmøtet 2008 godkjent.
Til å underskrive protokollen: Rita Sletner og Anne Maria Haarr.

Årsmelding 2008
Godkjent

Regnskap 2008 blei lagt fram av kasserer Liv I. Haug, samt revisjonsberetningen som godkjente regnskapet. Godkjent av årsmøtet.

Valg
Valgkomiteen v/ Rita Sletner la fram sitt forslag, og årsmøtet valgte enstemmig følgende
styret:

Torild Skogsholm leder 1 år
Ulla Nordgarden styremedlem 2 år (Buskerud)
Anne Maria Haarr styremedlem 2 år (Telemark/Oslo)
Åsta Årøen styremedlem 2 år (Hordaland)
Mirjam Engelsjord styremedlem 1 år igjen (Hedmark)
Anne Midtlien styremedlem 1 år igjen (Aust-Agder)
Emily Awuor styremedlem 2 år (Vestfold)

Varamedlemmer valgt for 1 år:
1 Liv I. Haug (Oslo)
2 Bente Kjøsnes (Sør-Trøndelag)
3 Trine Noodt (Finnmark)

Styret konstituerer seg selv.

Ny valgkomité:
Åse Rostvåg (leder)
Inger Johanne Bjørnstad
Sølvi Mangerøy

1 representant til Venstres Internasjonale Utvalg: Overlates til styret.

Utsendinger til Venstres Landsmøte
Leder møter som medlem av Venstres Sentralstyre
Delegater:
Liv I. Haug
Anne Midtlien
Vara:
Bjørg Irene Østrem
Torild Holgersen
Anne Maria Haarr

Budsjett
Kasserer Liv I. Haug la fram forslag til budsjett. Årsmøtet godkjente budsjettet med en økning på 10 000 til oppdatering av hjemmesida.

Kontingent
Styret foreslo å beholde nåværende sats, 100 kr, og årsmøtet sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Uttalelser
Tre forslag blei lagt fram og årsmøtet valgte en redaksjonskomité til å bearbeide dem, etter en debatt i årsmøtet, og legge fram forslagene neste dag.

Rita Sletner, ass.gen.sekr. i Venstre og utvalgsleder, orienterte om hva, eller hvor lite, som har skjedd etter at meldingen Fra ord til handling (om voldtekt) var lagt fram i fjor.

Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen tok oss med på en tur med Utenrikskomiteen Med menneskerettigheter på dagsorden.

Før dagen ble avsluttet med middag hos Mefehl i Kirkegata, ble de avgåtte styremedlemmene takket av med gode ord og gaver.

Behandling av tre forslag til uttalelser 28.februar:
Redaksjonsnemnda v/ Marianne Sigurdson Lyngvi la fram forslagene og årsmøtet konkluderte:
1 Nyskapende næringsliv krever aktiv gründerpolitikk (oversendes styret)
2 Fra ord til handling! (sendes alle årsmøtedeltakerne sånn vi kan lage leserinnlegg til våre lokale medier)
3 Venstrekvinnene krever en eldrereform (vedtatt uttalelse som sendes ut fra årsmøtet)

Ref.: Åse Rostvåg

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.