Styret

LederNaomi Ichihara Røkkum
Styremedlemmer

Politisk nestleder Aud Jetvik, Troms

Økonomiansvarlig Annamaria Gutierrez, Rogaland

Medlemsgeneral May-Brith Døssland, Oslo

SoMe-ansvarlig Birgitte Kleivset, Agder

Informasjonsansvarlig Lill Eva Bråthen, Sør-Trøndelag

Kandidatansvarlig Trine Noodt, Finnmark
Vara

Ingrid Keenan, Oslo

Elisabeth Klette, Rogaland

Astrid Ulvestad, Møre og Romsdal

Randi Olsen, Nordland

Ingvild Tautra Vevatne, Akershus