Organisasjon

Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmer en hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

Handlingsplanen kan leses her.

Styret gjennomfører Venstrekvinnelagets dag til dag-arbeid og fatter politiske og organisatoriske avgjørelser fortløpende. Les mer om styret til Venstrekvinnelaget her.