Archive for the ‘Politikk’ Category

Styrk diskrimineringsvern med felles lov

18. juni 2017 11:18

0

En felles likestillings- og diskrimineringslov vil blant annet styrke folks vern mot diskriminering på grunnlag av alder, funksjonsevne og legning. Den vil også kunne gjøre det lettere å...

Continue Reading