Landsmøte 2018

24. oktober 2017 08:00 Ingen kommentarer 16

Alle interesserte medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på gode diskusjoner på landsmøtet og bli kjent med andre venstrekvinner fra hele landet! Landsmøte er Venstrekvinnelagets høyeste organ. Her bestemmes hva organisasjonen skal mene gjennom behandling av politiske uttalelser og politisk program, og organisasjonens arbeid gjennom handlingsplan, økonomi mv.

Kontakt fylkeslaget ditt om hvordan du kan bli delegat (som kan diskutere og stemme) eller observatør (som kan diskutere). Hvis du ikke vet hvem din fylkesleder er, send mail til nvk@venstre.no.

Praktisk

Tid: Lørdag 20.01.2017 kl. 09:00- kl. 19:00

Sted: Venstres hus, Møllergata

Påmelding: tinyurl.com/NVK18reg

Møteboka: tinyurl.com/Vkvinne18

Send endringsforslag: tinyurl.com/NVKendring18

Se endringsforslag: tinyurl.com/NVKseEndring

Hashtag på sosiale medier: #VkvinneLM

Reisestøtte: NVK har begrenset budsjett, men det kan søkes om reisestøtte. Søknad sendes til nvk@venstre.no og økonomiansvarlig Annamaria Gutierrez (annamaria.gutierrez@gmail.com) innen 31. desember, og bestilling av reise gjøres i overenskomst med økonomiansvarlig og i henhold til økonomireglementet.

Dokumenter med linjenummer:

  • Vedtektene kan leses her.

Program

Landsmøte lørdag 20. januar 2018

09:00    Registrering

09:30   Åpning og konstituering

LM 18/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

LM 18/2 Konstituering

LM 18/3 Godkjenning av dagsorden og program

LM 18/5 Politiske uttalelser (redaksjonskomiteens framlegg)

09:45     LM 18/4 Leders tale og generell politisk debatt

10:15      LM 18/6 Programbehandling

11:00   Pause

11:15   LM 18/6 Programbehandling fortsetter

12:00    Hilsningstale v/ Venstre-leder Trine Skei Grande

12:15   Lunsj

13:00   LM 18/5 Politiske uttalelser (debatt)

13:50   Benstrekk

14:00   LM 18/7 Årsmelding 2017 (inkl. orientering fra fylkeslagene)

15:00   LM 18/8 Regnskap 2017 og budsjett 2018

LM 18/9 Kontingent 2019

15:20   LM 18/10 Vedtekter

16:00   Pause

16:15   Hilsningstale v/ Shabana Rehman og Amal Aden, Født fri

16:30   LM 18/11 Valg

17:00   LM 18/12 Handlingsplan 2018 (debatt)

17:45   Benstrekk

18:00   Hilsningstale v/ Unge Venstre

18:15   LM 18/5 Politiske uttalelser (vedtak)

LM 18/12 Handlingsplan 2018 (vedtak)

18:45   LM 18/13 Eventuelt  

19:00   Avslutning v/ leder

19:30   Middag og sosialt program 

 

OBS. Det nye styret har møte dagen etter søndag den 21. januar 2018 på Venstres hus.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: